Producten

 

Onderstaand vindt u voorbeelden van onderzoeksproducten die Gr8 Purpose Research aanbiedt. De invulling is flexibel, want onderzoek blijft altijd maatwerk.

De Achterban Participatie Scan is een online instrument dat antwoord geeft op belangrijke vragen rondom de kennis en participatiebereidheid van uw achterban:

  • Wie zijn het? Voelt men de relevantie van uw organisatie/missie? Welke intrinsieke en situationele factoren spelen een rol?
  • Wat speelt er onder uw achterban? Waar hebben zij behoefte aan? Wat merken en verwachten zij van uw organisatie?

De scan kan gebruikt worden om uw achterban te segmenteren. Zo kunt u gericht werken aan werving en behoud.

Producten

Klanttevredenheids-/Publiekonderzoek is gericht op het werken aan een duurzame relatie met klanten/bezoekers en klantgerichte processen. Vanuit onze ervaring met commerciële opdrachtgevers helpen wij u graag verder om klanten centraal te stellen en uw personeel in die transitie mee te nemen. Wij kunnen u adviseren over geschikte meetpunten als tevredenheid, NPS, loyaliteit en CES.

De Effort Effect Monitor meet het effect van marketing/communicatie inspanningen en laat zien waar verbetering gewenst is. Het instrument kan zowel gericht zijn op de organisatie (bekendheid/positionering) als op de organisatiedoelstellingen (bv. beïnvloeden van kennis en gedrag). Centraal in de monitor staan 3 peilers:

  • Cognitie: hoe zichtbaar is de organisatie? (naamsbekendheid, imago/reputatie, (social) media herinnering, etc.)
  • Affectie: wat is de houding t.a.v. organisatie en/of missie? (relevantie, sympathie, concurrentieveld, verwachtingen, tevredenheid)
  • Conatie: wat is het gedrag t.a.v. de organisatie en/of missie? (intentie, gedrag, aanbeveling, loyaliteit) en hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van de organisatie?

Met (Social) Media, Lezers- en Campagneonderzoek wordt u in staat gesteld om uw marketing/communicatiebeleid te optimaliseren en meer effect te halen uit uw (social) media inzet. Gr8 Purpose Research werkt samen met specialisten op het gebied van social media analyse en campagne testing. Samen kunnen wij u gericht adviseren.

Opinie en Beleidsonderzoek krijgt u snel een representatief en gedegen beeld van de houding van doelgroepen ten aanzien van uw thema of beleid. Afhankelijk van de specifieke doelgroep wordt een adequate steekproef (extern panel of eigen bestand) samengesteld. Gr8 Purpose Research denkt graag met u mee over mogelijkheden om het onderzoek voor u ook publicitair interessant te maken.

Medewerker Enthousiasme Onderzoek brengt de beleving van uw organisatie door uw eigen medewerkers in kaart. Daarbij ligt de focus niet alleen op traditionele tevredenheidsfactoren (werkplek, arbeidsvoorwaarden, opleiding, etc.), maar wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij recente flow-theorieën, die de invloed van o.a. feedback, waardering en autonomie op het werk-enthousiasme van personeel benadrukken. Werken aan flow maakt uw organisatie effectiever!

Met een Superpromoter Support Plan formuleert u concrete actiepunten om de kracht van uw grootste fans nog beter te benutten. Dit gebeurt aan de hand van een workshop waaraan zowel organisatiebetrokkenen als enthousiaste vertegenwoordigers van uw achterban deelnemen. De workshop staat onder leiding van Superpromoter Academy, waar ik als consultant, gericht op non-profit organisaties, zelf ook aan verbonden ben.

Ook als het gaat om specifieke Marketingvraagstukken in de non-profit sector, zoals pricing van uw lidmaatschappen of het testen van materialen, kan Gr8 Purpose Research u zelf, of in samenwerking met gespecialiseerde partners, ondersteunen.

Methoden

Aanpak

Gr8 Purpose Research maakt voor de uitvoering van onderzoek gebruik van diverse onderzoeksmethoden.

Lees meer

Een optimaal marktonderzoekadvies komt tot stand op basis van kennis van de markt én van goed onderzoek.

 Lees meer

©2018 Gr8 Purpose Research | Webdesign by Sharmila

  |       | 06 -17708161