Organisatie

Een missiegedreven organisatie is vaak doelbewust, maar werkt de organisatie ook doelmatig in de perceptie van haar stakeholders? Van een goed georganiseerde instelling, stichting, vereniging of onderneming mag verwacht worden dat:

 

  • processen efficiënt worden uitgevoerd, naar tevredenheid van klanten of achterban;
  • het beleid van de organisatie actueel is en draagvlak geniet;
  • er sprake is van een gezonde, transparante bedrijfsvoering.

 

Gr8 Purpose Research onderzoekt samen met u, en in interactie met uw stakeholders, de mogelijkheden om uw organisatie efficiënter tot haar doel te laten komen. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van Klanttevredenheidsonderzoek, Publieksonderzoek, Opinie- of beleidsonderzoek.

©2018 Gr8 Purpose Research | Webdesign by Sharmila

  |       | 06 -17708161