Motivatie

Om als organisatie je missie en doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat alle stakeholders gemotiveerd zijn en blijven. Dat betekent onder meer dat:

 

  • uw achterban (donateurs, vrijwilligers, sympathisanten) zich gekend, begrepen, gewaardeerd en gefaciliteerd voelt om vol enthousiasme en op de eigen gewenste manier bij te dragen aan de doelen waar u zich gezamenlijk sterk voor maakt;
  • uw medewerkers in flow zijn, zodat zij vol overgave aan uw organisatiedoelen zullen werken;
  • uw externe doelgroep (klanten, bezoekers, ontvangers) en omgeving waardering uiten voor datgene wat u biedt en zich positief over uw organisatie zullen uitlaten;
  • uw externe financiers (blijvend) willen bijdragen aan uw activiteiten,  door vooruitgang in werving, binding en effectiviteit.

 

Gr8 Purpose Research onderzoekt samen met u, en in interactie met uw stakeholders, de mogelijkheden om de motivatie onder al uw stakeholder groepen  te vergroten. Instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet zijn o.a. de Achterban Participatie Scan, Medewerker Enthousiasme Onderzoek en Super Promoter Support Plan.

 

 

©2018 Gr8 Purpose Research | Webdesign by Sharmila

  |       | 06 -17708161