Evaluatie

Uiteindelijk gaat het bij missiegedreven organisaties om het bereiken van vaak niet-commerciële doelen. Behalve voor de eigen motivatie is het ook voor de achterban en externe financiers belangrijk (en vanuit overheidswege verplicht) om regelmatig te evalueren:

 

  • in hoeverre de gestelde doelen van de organisatie bereikt worden;
  • of de middelen effectief zijn aangewend;
  • of het beleid goed verantwoord kan worden.

 

Gr8 Purpose Research onderzoekt samen met u, en in interactie met uw stakeholders, in hoeverre uw organisatie bereikt wat het wil bereiken. Of het nou gaat om het aantrekken van klanten, bezoekers, sympathisanten, donateurs, het verspreiden van kennis of het beïnvloeden van gedrag; uw ‘great purpose’ staat daarbij centraal. We bieden daarbij o.a. een Effort Effect Scan, die op maat kan worden ontwikkeld voor uw organisatie.

©2018 Gr8 Purpose Research | Webdesign by Sharmila

  |       | 06 -17708161