Evaluatie

Uiteindelijk gaat het altijd om het behalen van (al dan niet financiële) doelen en het creëren van impact. Onafhankelijke evaluatie van activiteiten biedt missiegedreven organisaties, behalve stuurinformatie, de mogelijkheid om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan achterban en externe financiers.

 

  • Wat is de impact van je activiteiten?
  • Welke meetbare doelen zijn bereikt (en welke niet?)
  • Welke successen kunnen intern en extern gecommuniceerd worden?

 

 Gr8 Purpose Research helpt je graag bij het opzetten en uitvoeren van impactanalyses en evaluatieonderzoek.

©2019 Gr8 Purpose Research | Webdesign by Sharmila

  |       | 06 -17708161